Miért?

Több éves diák- illetve ifjúsági szervezeti tevékenység tapasztalata alapján rájöttünk arra, hogy nehézkes (és napjainkban egyre inkább nehezebb) a diákszervezetekben konstans szintet tartani, úgy szervezettségben, mint érdekképviselet terén. Ennek fő oka, hogy a diákszervezeteknél az aktivisták körében nagyon nagy és folyamatos a fluktuáció, ennek következtében nem tud kialakulni egy jól működő és együttműködő csapat, vagy ha ki is alakul, akkor nemsokára végeznek az egyetemen, így újra és újra kezdődik a kör elölről, új emberek, új csapat, ismerkedés az egyetem vezetőségével, a szokásokkal.

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva, úgy láttuk, hogy időszerű és szükséges egy olyan szervezet létrehívása, amely diákszervezeti és ifjúsági munkában edzett fiatalokat tömörít. A már általuk megszerzett tapasztalatokra alapozva a partiumi régióban lévő ifjúsági és diákszervezeteknek nyújtunk segítséget akár forrásszerzés, akár szakmai tanácsok, akár különböző képzések- vezetőképzések szervezésével.

Továbbá rövid távú célunk között szerepel folyamatos és élő kapcsolatot kialakítani minél több ifjúsági és diákszervezettel (és ezzel együtt közvetítő szerepet is vállalni), hiszen jelenleg ezek a kapcsolatok régió szinten csak formálisan működnek, vagy egyáltalán nincsenek meg.

A folyamatos kapcsolattartás hiányának következtében az információáramlás is beszűkült, vagy egyáltalán nem működik. Ezért sok esetben, egymásra szerveződnek a különböző rendezvények, több hasonló kezdeményezés születik, és a folyamatos kapcsolattartás hiányában mindenki külön-külön csak egy kis projektet tud megvalósítani, pedig ha megfelelő információáramlás valósulna meg, akkor a szétforgácsolt erőt egyesítve sokkal nagyobb volumenű projektek kerülhetnének megvalósításra.

A tervezett munka elvégzéséről gondoskodnak szervezetünk alapítói, illetve aktivistái, akik között 4 volt diákszervezeti elnök van, valamint több volt diákszervezeti- és ifjúsági alelnök, vezetőségi tag vállal építő szerepet, ezen kívül hídként több jelenlegi diákvezető és ifjúsági vezető is bekapcsolódik tevékenységünkbe. Régió képviselet szempontjából, aktivistáink lefedik az összes partiumi régióhoz tartozó megyét.