Archívum

LIVES közlekedésbiztonsági kampány és figyelemfelkeltő ifjúsági kezdeményezés

SAM_0409

Egyesületünk, a Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület (PIHE) az Európai Bizottság „Youth in Action” (Fiatalok Lendületben) programjának támogatásával közlekedésbiztonsági kampányt és figyelemfelkeltő ifjúsági kezdeményezést szervezett. A LIVES nevű kezdeményezés egy európai rendezvénysorozat része, mely 6 kelet-európai országban folyik egy időben, minden országban több városban és helyszínen zajlanak az akciók.

Ezen akciók célja a közúti balesetek csökkentése, a fiatal generáció biztonságos közúti közlekedésének elősegítése.

Kezdeményezésünk során fel kívánjuk hívni a fiatalok figyelmét az alkoholfogyasztás és a közúti közlekedés balesetveszélyes együtthatójára.

Ezt különböző oktatási segédeszközökkel érjük el (alkoholos behatást szimuláló szemüvegekkel, számítógépes játékok, alkoholszonda, stb.) így informális tanulási módszerekkel a résztvevők önmagukat figyelmeztethetik a problémára.

A közlekedésbiztonsági kampánysorozat első hazai állomása Szatmárnémeti volt a Pártiumi Magyar Napok alatt, a második Nagyváradon szeptember 20-22.-e között a Gekko Pub-ban, míg a harmadik ugyancsak Nagyváradon a Lotus Centerben volt október 5.én.

A kampánysorozat eddigi állomásai igencsak sikeresnek mondhatóak mivel az érdeklődő közönség, melynek száma meghaladta a 300-at, igencsak receptív volt és nagy érdeklődéssel fogadta a szervezők által rendelkezésre bocsájtott eszközöket illetve a figyelemfelkeltő  információt. Sokan az érdeklődők közül ajándék fényvisszaverő mellényeket is kaptak, érdeklődésük és nézőpontjuk megfogalmazásáért hálául.

Híd – kezdeményezés és önkéntesség

HID - legujabb - sz

Program típusa: kampány és tevékenységsorozat

Időtartam: 2012. 07. 01. – 2012. 09. 30.

Helyszín: Tusnádfürdő, Kászon

A Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület egy olyan ifjúsági programot bonyolított le, mely révén az önkéntességet, mint társadalmi szerep vállalási formát népszerűsítette a fiatalok körében.
A program során informáltuk a fiatalokat az önkéntességről, lehetőségeiről, a fiatalok személyes és szociális fejlődésére és a közösségre valamint a társadalomra gyakorolt jótékony hatásáról.

A program két szakaszból tevődött össze:
– egy népszerűsítő kampányból
- egy 8 napos önkéntességi akcióból

A népszerűsítő kampány (2012. július – szeptember):

A kampány célja az volt, hogy népszerűsítsük az önkéntességet a fiatalok körében illetve hogy informáljuk őket e társadalmi szerepvállalási formáról, mely a szolidaritás-, a tolerancia- és az összetartozás érzésének eszköze.

A kampány főként online bontakozott ki. Első lépésben egy weboldalt illetve egy közösségi oldalt hoztunk létre a rendezvény számára, melyek információkat tartalmaznak a rendezvényről. Tevékenységsorozatunkat egyesületünk és partnerszervezeteink weboldalain is meghirdettük.

Programunkról olyan nagy hírportálok is beszámoltak, mint a Transindex illetve az Erdon.

Önkénteseink és partnerszervezeteink önkéntesei is a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretein belül népszerűsítették rendezvényünket, plakátokat elhelyezve, szórólapokat osztogatva illetve beszélgetve a programról az érdeklődőkkel.

Egyesületünk és partnerszervezeteink nyílt napokon népszerűsítették az önkéntességet illetve a 8 napos önkéntességi akciónkat. A fiatalok nagy érdeklődést mutattak az önkéntesség iránt, kíváncsiak voltak nemcsak jelen programunkra, hanem hosszú távú önkéntességi lehetőségekre is.

A 8 napos önkéntességi akció:

A 8 napos tevékenységsorozat során, mely 2012. szeptember 23.-30. között zajlott, a 60 résztvevő különböző non-formális tanulási és szabadidős tevékenységeket szervezett és bonyolított le a tusnádfürdői és kászoni gyerekotthonok lakói számára.

Mivel a gyerekotthonokban úgy ifjúkorúak (14-18), mint 14 év alatti gyerekek el vannak helyezve, a program mindkét korcsoport érdeklődési körét és személyiségfejlődési jellemzőit figyelembe véve volt kialakítva és lebonyolítva.

A 14 év felettiek számára olyan tevékenységek megszervezését tűztük ki célul, melyek esettől függően informálják (milyen képzések állnak rendelkezésükre, hogyan kereshetnek munkát), elrettentik (szenvedélybetegségek káros hatásai) vagy felkészítik (önéletrajz megírása, interjú) őket.

A résztvevők a 14-18. éves korosztály számára egészségügyi- és munkapiaci oktatói tevékenységeket szerveztek, melyek által próbálták felkészíteni őket a nagybetűs életre (drog prevenció, szenvedélybetegségek, munkakeresés, interjúfelkészítés, stb.).

A 14 év alattiak számára olyan programokat terveztünk, melyek során nemcsak játszhatnak, hanem a játék és szórakozás közben hasznos ismereteket sajátíthatnak el vagy/és különböző készségeket és képességeket fejleszthetnek.

A kicsiknek (14 év alattiak) kézműves (festés, arcfestés, rajzolás, kézimunka, stb.), játékos sport (zsákba futás, kötélhúzás, labdajátékok) és ismeretszerzési (földrajzi, történelmi) tevékenységeket szerveztünk.

Mindkét korcsoport közös ökológiai (szelektív hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra nevelő) és egészséges életmódra ösztönző (sportolás, egészséges táplálkozás) programokon vett részt.

Rendezvényünk nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen elértük az általunk kitűzött célokat és úgy a gyermekotthonok mint a résztvevő önkéntesek kifejezték óhajukat, hogy részt vehessenek hasonló programokon a jövőben is.

Ezen okoknál fogva jelen kezdeményezésünk a jövőben is folytatni szeretnénk új tevékenységekkel, újabb önkéntesek és gyerekotthonok bevonásával.

A program az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával, illetve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.

Sikeresen befejeződött a Szakmai felkészítés kezdő nővéreknek Debrecenben projekt első fluxusa

Picture 324

Egyesületünk nagy örömmel jelenti be, hogy a Szakmai felkészítés kezdő nővéreknek Debrecenben elnevezésű projektünk első része sikeresen befejeződött. A projekt a Leonardo da Vinci pályázatokat felölelő Egész életen át tartó tanulási program részeként valósult meg.

A projekt célja a tapasztalatszerzés egy olyan szakmai gyakorlat keretén belül, amely az orvosi asszisztensek képzését hivatott elősegíteni. A célszemélyek olyan frissen végzett fiatalok vagy munkanélküliek, akiknek még nem sikerült megfelelő állást találniuk mindannak ellenére, hogy megvan a szükséges végzettségük az orvosi asszisztencia terén.

2012 elején, 9 , a képzésre kiválasztott, fiatal útnak indult Debrecen fele. Az indulást számos felkészítő előzte meg, melyek a résztevőkkel megismertették a Leonardo da Vinci programot és a szóban forgó projektet is: kulturális, pedagógiai és nyelvi felkészítők is (magyar és angol) .

16 hetes távollét után, a résztvevők hazaérkeztek, új technikák és metódusok valamint készségek és kompetenciák elsajátításával, de ami a legfontosabb, a szükséges tapasztalattal, hogy találjanak egy megfelelő munkahelyet a hazai egészségügyi rendszerben.

Minden résztvevő elégedett volt és elismerték, hogy nagymértékben fejlődtek szakmailag az általuk kiválasztott szakosztály keretén belül. A résztvevők 3 szakosztályból választhattak: sebészet, érzéstelenítés- és intenzív terápia, valamint a szülészet-nőgyógyászat közül.

Sokan a résztvevők közül már kaptak állásajánlatokat még hazaérkezés előtt, egyesek még Ausztriából és Németországból is. Ketten a résztvevőkből már el is helyezkedtek az egészségügyben, nagy örömmel használván fel a Debrecenben tanultakat.

Kijelenthetjük, hogy a nehéz munka amit ezek a fiatalok véghezvittek, eredményeket fog szülni, ezen a módon a projekt mindenféleképpen sikeresnek nyilvánítható.

Meg kell említenünk ,hogy a Szakmai felkészítés kezdő nővéreknek Debrecenben nem fejeződött be. Szeptemberben további 12 résztvevő fog Debrecenbe utazni 16 hétre, minden költség az Európai Bizottság által lévén finanszírozva a Román Nemzeti Ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül. Részletek a második fluxussal és a jelentkezéssel kapcsolatosan rövidesen nyilvánosságra lesznek hozva.

Egy pár személyes vélemény a résztvevőktől:

“Nagyon nehéz volt , de megérte.”

“Mindent beleadtam, hogy befejezzem ezt a felkészítést!”

“A debreceni korház egy nagyon jól felszerelt, sok embert alkalmazó létesítmény.”

“Tudd mindig, hogy magadért tanulsz.”

Szelektív Gyűjtés

Program típusa: Szelektív Hulladék gyűjtés

Időtartam: 08.10.2011 – 09,10.2011

Helyszín: Nagyvárad

2011 október 8-9.(szombat – vasárnap) között zajlott le egy figyelemfelhívó kampány, önkéntesek segítségével. Célja volt, hogy minél több ember tudatához jusson el a szelektív gyűjtés fontossága és kulcs szerepe a mindennapok rutinjai szintjén. A kezdeményező vállalat az Eco Bihor volt, megmozdulásukat már 3 héttel a program előtt hirdették különféle TV műsorokban, újságokban és igyekeztek mindent megtenni a siker érdekében. Október 7.-én tartottak egy megbeszélést az önkénteseknek akik részt vettek a kampányban, nagyjából 150 résztvevő volt jelen akik minden instrukciót megkaptak a hétvégei programhoz, szakközépiskolások, egyetemisták és egyéb ifjak. Reméljük sikerült valamit megmozgatnunk az emberek fejében a szelektív hulladék gyűjtés jelentőségével kapcsolatban.

A kampány leírása

A fentebb bemutatott helyzetet figyelembe véve, az ECO BIHOR Kft.,  – mint a Bihar  Megyei Nem Veszélyes Hulladéklerakó és Válogató Csarnok kezelője -, illetve a RER Ecologic Service Rt. – mint a háztartási hulladékok begyűjtője – egy tudatosító kampányt kezdeményezett a lakosság körében, a szelektív hulladékok begyűjtését illetően. A kampány elsősorban a lakótársulások (tömbház negyedek) lakóira vonatkozott, de a lakóházak sem maradtak ki, ahol is új zsákok és informáló cédulák kerültek kiosztásra.

A tudatosító kampánnyal párhuzamosan egy iskolai papírgyűjtő versenyt is kívántunk indítani, melynek célja a környezettudatos viselkedésre való nevelés volt. A legtöbb papírt begyűjtő iskola / vagy osztály díjazva lett.

A program önkéntesek részvételére alapult, vagyis minden egyes gyűjtőszigethez szerettünk volna egy-egy önkéntest kihelyezni, aki a helyszínen informálta a lakosokat a szelektív gyűjtés fontosságáról, annak jelentőségéről, röpcédulákat osztogatott, illetve praktikus tanácsokat adott a szelektív gyűjtés gyakorlatba ültetéséről. Az önkéntesek kétnyelvű pólót viseltek: “COLECTEAZĂ SELECTIV- GYŰJTS SZELEKTÍVEN” felirattal, illetve a kampány kezdeményezői állták az önkéntesek aznapi étkezését.

Azok a lakosok, akik betartották a szelektív gyűjtés szabályait a helyszínen díjazva lettek egy-egy kisebb ajándékkal (kulcstartó, golyóstoll, öngyújtó), mely a kampány szlogenével volt feliratozva.

A tömbházak bejárataihoz, a lakótársulásokhoz és a gyűjtőszigetekhez informáló plakátokat helyeztünk ki, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és gyakorlatba ültetéséről.

A lakóházaknál RER Ecologic Service és az ECOBIHOR Kft. munkatársai kiosztottak egy rend új sárga zsákot és informáló cédulákat, mely tartalmazta a begyűjtési programot is.

X. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Program típusa: Nyári Egyetem

Időtartam: 13.08.2011 – 19,08.2011

Helyszin: Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem

Véget ért a 10. KMNYE Nagyváradon.

A 10. Nyári Egyetem több mint 150 diákot, volt diákot és meghívottakat hozott össze az egész Kárpát-medencéből.

A program során, a résztvevők különböző tudományos előadásokon, beszélgetéseken vettek részt, valamint különféle kulturális és szabadidős programokon. A fiatalok, Szerdán Verespatakra kirándultak, ahol megismerték az Aranybánya múltját és jelen helyzetét.

A Nyári Egyetemet az egyetem diákszervezete, a Temesvári Magyar Diákszervezet, a mi szervezetünk, Rákóczi Szövetség a HÖOK valamint más egyesületek szervezték.

„…A Kárpát-medencei Nyári Egyetem jó alkalmat teremt arra, hogy a régió különböző országaiból érkező magyar fiatalok megismerkedjenek, kicseréljék gondolataikat, tapasztalataikat, és újabb élményekkel, szakmai ismeretekkel, baráti kapcsolatokkal gazdagodva térjenek haza. Így, a korszerű tudás elsajátítása mellett, egyfajta láthatatlan háló formálódhat, amely segít erősíteni az összetartozás érzését, és fokozza a magyar nemzeti közösség megtartóerejét…” (idézet Mádl Ferenc köztársasági elnök, a 4. KMNyE fővédnökének köszöntőjéből)


Voluntary Spirit for the Orphanage

Program típusa: 1.1 Bilaterális Ifjúsági Csere

Időtartam: 09.11.2010 – 16.11.2010

Helyszín: Nagyvárad, Tusnádfürdő

Reésztvevő országok: Románia, Magyarország, (10-10 fő/ország)

Fő támogató: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare  in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Ebben a projektben egyesületünk és a magyarországi Kárpát-medencei Ifjúsági Egyesület egy bilateriális cserét szervezett közösen ahol megosztottuk tapasztalatainkat szociális munka, nem formális tanítás, szabadidő tervezés és hátrányos helyzetűek segítésének terén. A projekt fő témája az árvaházakban és gyermekotthonokban felnövő fiatalok elméleti és gyakorlati integrációs  lehetőségeinek a vizsgálása volt. Ezen kívül fontos volt a résztvevők személyes fejlődése, a nem formális tanítás és a szabadidős programok szervezés a résztvevők és a gyermekek aktivizálásáért.
Négy napot töltöttünk el a tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központban élő, és a környékbeli gyerekekkel. A résztvevők között voltak olyanok akik szakmájuk révén felhasználhatták előzetes tudásukat a gyermekek segítésére, és voltak olyanok is akik teljesen laikusak voltak ilyen téren. Kiválasztáskor megprobáltunk olyan résztvevőket választani, akik szociális hátrányokkal küszködnek.

Metrion Animációs Film Fesztivál

A 2010-es MAFF a végéhez érkezett és felejthetetlen élményt nyújtott az animáció és plakát valamint bábelőadások kedvelőinek. A fesztiválra meg volt hirdetve egy animációs illetve plakátverseny, az Animáció Nemzetközi Világnapja, Lengyel nap és interaktív bábelőadások napja. További információért látogassák meg az esemény hivatalos weboldalát: www.maffestival.ro.

A Metrion Animációs Film Fesztiválnak a támogatói voltak: Állami Sport és Ifjúsági Hivatal a Bihar Megyei Ifjúsági Felügyeleten keresztül és a Szülőföld Alap.

IX. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Program típusa: Nyári Egyetem

Időtartam: 10.08.2010 – 15,08.2010

Helyszin: Nagyvárad

Egyesületünk minden évben társszervezőként vesz részt a Kárpát-medencei Nyári Egtetemen (www.kmnye.ro), Az idén megtartott IX. alkalomkor is besegítettünk a szervezésben és lebonyolításban.

Orquestra Reciclaje

Program típusa: Fiatalok Lendületben 1.1 Ifjusági csere

Időtartam: 10-28 Julius 2010

Helyszín: Coin, Malaga, Nerja, Spanyolország

Resztvevő országok: Görögország, Lettország, Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország (8 résztvevő/ország)

Munka nyelv: angol, spanyol

Ezen a programon 40 fiatal találkozott Andaluziában azért, hogy megvitassa minden résztvevő ország újrahasznósítási politikáját. Ezen kívül, ellátogattak helyi újrahasznosítási kezdeményezésekhez, természetvédelmi területekre és nem utolsó sorban zenekarokat alakítottak és újrahasznósított hangszerekkel zenéltek. Három csoportba oszlodtunk: Dob, Test Zene és Tánc, készítettünk magunknak “újrahasznúsitott hangszereket,” megtanultuk három koreográfiákat és megmutattuk Coin, Malaga illetve a Spanyol televizónak, mire vagyunk képesek.

Youth – Environment – Climate

Program típusa: 1.1  Ifjúsági csere

Időtartam: 05. 07.2010 – 11. 07.2010

Helyszín: Szczecin (Lengyelország)

Resztvevő országok: Lengyelország, Törökország, Görögország,  Románia, Magyarország, (4+1 fő/ország)

A program során a résztvevő fiatalok a globális környezetváltozásról és az emberiségnek benne közrejátszott szerepéről beszéltek. Megismerhették, hogy a résztvevő országokban milyen törvények vannak életben és tervbe véve a környezetvédelemmel kapcsolatban. Ellátogattak továbbá egy balti-tengeri nemzeti parkba és egy meteorológiai állomásra is.

« Régebbi