Archive for October, 2011

FARE – Football Against Racism in Europe

Program típusa: Tüntetés a rasszizmus és megkülönböztetés ellen

Időtartam: 23.10.2011

Helyszín: Nagyvárad, Iuliu Bodola Stadion

Resztvevők: 15, különböző etnikumot képviselő fiatal

Fő-támogató: FARE Action Week Against Racism and Discrimination

Ebben az évben egyesületünk harmadjára vett részt  a 12. FARE Action Week-en. Egy kisebb tüntetést szerveztünk a Bihar FC – FC Juventus Bukarest focimeccsen, ahol rasszizmus elleni pólókat viseltünk. A meccs alatt beszéltünk a rajongókkal ezen programról és pólókat osztottunk az érdeklődötteknek. Ezek után megnéztük a “Hooligans 2” filmet és a rasszizmusról beszéltünk a Gekko pub-ban.

Szelektív Gyűjtés

Program típusa: Szelektív Hulladék gyűjtés

Időtartam: 08.10.2011 – 09,10.2011

Helyszín: Nagyvárad

2011 október 8-9.(szombat – vasárnap) között zajlott le egy figyelemfelhívó kampány, önkéntesek segítségével. Célja volt, hogy minél több ember tudatához jusson el a szelektív gyűjtés fontossága és kulcs szerepe a mindennapok rutinjai szintjén. A kezdeményező vállalat az Eco Bihor volt, megmozdulásukat már 3 héttel a program előtt hirdették különféle TV műsorokban, újságokban és igyekeztek mindent megtenni a siker érdekében. Október 7.-én tartottak egy megbeszélést az önkénteseknek akik részt vettek a kampányban, nagyjából 150 résztvevő volt jelen akik minden instrukciót megkaptak a hétvégei programhoz, szakközépiskolások, egyetemisták és egyéb ifjak. Reméljük sikerült valamit megmozgatnunk az emberek fejében a szelektív hulladék gyűjtés jelentőségével kapcsolatban.

A kampány leírása

A fentebb bemutatott helyzetet figyelembe véve, az ECO BIHOR Kft.,  – mint a Bihar  Megyei Nem Veszélyes Hulladéklerakó és Válogató Csarnok kezelője -, illetve a RER Ecologic Service Rt. – mint a háztartási hulladékok begyűjtője – egy tudatosító kampányt kezdeményezett a lakosság körében, a szelektív hulladékok begyűjtését illetően. A kampány elsősorban a lakótársulások (tömbház negyedek) lakóira vonatkozott, de a lakóházak sem maradtak ki, ahol is új zsákok és informáló cédulák kerültek kiosztásra.

A tudatosító kampánnyal párhuzamosan egy iskolai papírgyűjtő versenyt is kívántunk indítani, melynek célja a környezettudatos viselkedésre való nevelés volt. A legtöbb papírt begyűjtő iskola / vagy osztály díjazva lett.

A program önkéntesek részvételére alapult, vagyis minden egyes gyűjtőszigethez szerettünk volna egy-egy önkéntest kihelyezni, aki a helyszínen informálta a lakosokat a szelektív gyűjtés fontosságáról, annak jelentőségéről, röpcédulákat osztogatott, illetve praktikus tanácsokat adott a szelektív gyűjtés gyakorlatba ültetéséről. Az önkéntesek kétnyelvű pólót viseltek: “COLECTEAZĂ SELECTIV- GYŰJTS SZELEKTÍVEN” felirattal, illetve a kampány kezdeményezői állták az önkéntesek aznapi étkezését.

Azok a lakosok, akik betartották a szelektív gyűjtés szabályait a helyszínen díjazva lettek egy-egy kisebb ajándékkal (kulcstartó, golyóstoll, öngyújtó), mely a kampány szlogenével volt feliratozva.

A tömbházak bejárataihoz, a lakótársulásokhoz és a gyűjtőszigetekhez informáló plakátokat helyeztünk ki, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és gyakorlatba ültetéséről.

A lakóházaknál RER Ecologic Service és az ECOBIHOR Kft. munkatársai kiosztottak egy rend új sárga zsákot és informáló cédulákat, mely tartalmazta a begyűjtési programot is.

X. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Program típusa: Nyári Egyetem

Időtartam: 13.08.2011 – 19,08.2011

Helyszin: Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem

Véget ért a 10. KMNYE Nagyváradon.

A 10. Nyári Egyetem több mint 150 diákot, volt diákot és meghívottakat hozott össze az egész Kárpát-medencéből.

A program során, a résztvevők különböző tudományos előadásokon, beszélgetéseken vettek részt, valamint különféle kulturális és szabadidős programokon. A fiatalok, Szerdán Verespatakra kirándultak, ahol megismerték az Aranybánya múltját és jelen helyzetét.

A Nyári Egyetemet az egyetem diákszervezete, a Temesvári Magyar Diákszervezet, a mi szervezetünk, Rákóczi Szövetség a HÖOK valamint más egyesületek szervezték.

„…A Kárpát-medencei Nyári Egyetem jó alkalmat teremt arra, hogy a régió különböző országaiból érkező magyar fiatalok megismerkedjenek, kicseréljék gondolataikat, tapasztalataikat, és újabb élményekkel, szakmai ismeretekkel, baráti kapcsolatokkal gazdagodva térjenek haza. Így, a korszerű tudás elsajátítása mellett, egyfajta láthatatlan háló formálódhat, amely segít erősíteni az összetartozás érzését, és fokozza a magyar nemzeti közösség megtartóerejét…” (idézet Mádl Ferenc köztársasági elnök, a 4. KMNyE fővédnökének köszöntőjéből)