ECOCITY

level

Tipul Programului: Schimb de tineri multilateral 1.1

Data: 14.05.2011 – 23.05.2011

Locaţie: Oradea

Ţări Participante: Ungaria, România, Spania, Franţa (6 participanţi/promotor)

Finanţator principal: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acţiune

Acest schimb de tineri are ca scop să atragă atenţia asupra unei probleme globale, care afectează mediul, viaţa oamenilor şi viitorului generaţiilor noi: problematica deşeurilor. Această problemă este abordată prin prisma atitudinii, comportamentului oamenilor. Obiectivul principal al proiectului este să atragă atenţia participanţilor şi a comunităţii locale asupra comportamentului lor, încurajându-i să judece atitudinea necuviincioasă şi să abordeze o atitudine „verde”, benefică mediului înconjurător: să nu arunce gunoi pe stradă  şi în locurile nepermise, să recicleze, să reducă volumul deşeurilor „produse” de gospodăria lor şi să încerce să reutilizeze obiectele considerate inutile. Pe parcursul schimbului de tineri participanţii vor planifica, organiza şi realiza o campanie de informare, campanie care va include filme, fotografii, afişe şi fluturaşe de informare şi de conştientizare.

În ziua campaniei participanţii vor prezenta materialele informative în mai multe locuri: într-un punct aglomerat al oraşului, în Cinema Libertatea şi în mai multe şcoli, încercând să motiveze comunitatea locală să recicleze, să devină consumatori conştienţi.

Proiectul contribuie la dezvoltarea personală şi socială a participanţilor, de asemenea realizează dialogul intercultural între participanţi şi între participanţi şi comunitatea locală.

Programul schimbului de tineri se bazează pe principiul educării non formale, include activităţi precum brainstorminguri, conversaţii masă rotundă, activităţi creative, workshopuri şi activităţi de teren.

ECOCITY FILM

Comments are closed.

-->