Archive for March, 2011

ECOCITY

level

Tipul Programului: Schimb de tineri multilateral 1.1

Data: 14.05.2011 – 23.05.2011

Locaţie: Oradea

Ţări Participante: Ungaria, România, Spania, Franţa (6 participanţi/promotor)

Finanţator principal: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acţiune

Acest schimb de tineri are ca scop să atragă atenţia asupra unei probleme globale, care afectează mediul, viaţa oamenilor şi viitorului generaţiilor noi: problematica deşeurilor. Această problemă este abordată prin prisma atitudinii, comportamentului oamenilor. Obiectivul principal al proiectului este să atragă atenţia participanţilor şi a comunităţii locale asupra comportamentului lor, încurajându-i să judece atitudinea necuviincioasă şi să abordeze o atitudine „verde”, benefică mediului înconjurător: să nu arunce gunoi pe stradă  şi în locurile nepermise, să recicleze, să reducă volumul deşeurilor „produse” de gospodăria lor şi să încerce să reutilizeze obiectele considerate inutile. Pe parcursul schimbului de tineri participanţii vor planifica, organiza şi realiza o campanie de informare, campanie care va include filme, fotografii, afişe şi fluturaşe de informare şi de conştientizare.

În ziua campaniei participanţii vor prezenta materialele informative în mai multe locuri: într-un punct aglomerat al oraşului, în Cinema Libertatea şi în mai multe şcoli, încercând să motiveze comunitatea locală să recicleze, să devină consumatori conştienţi.

Proiectul contribuie la dezvoltarea personală şi socială a participanţilor, de asemenea realizează dialogul intercultural între participanţi şi între participanţi şi comunitatea locală.

Programul schimbului de tineri se bazează pe principiul educării non formale, include activităţi precum brainstorminguri, conversaţii masă rotundă, activităţi creative, workshopuri şi activităţi de teren.

ECOCITY FILM

Ziua Copiilor

Pe 13 Martie 2011 Asociaţia Pentru Tinerii şi Studenţii din Partium a organizat ziua copiilor în Cinema Libertatea. Coordinatoarea zilei a fost Marie Hand, voluntara asociaţiei prin Serviciul European de Voluntariat. Aproximativ patruzeci de copii au petrecut ziua în Cinema Libertatea, bucurându-se de programul diversificat oferit de ATSP.

După activităţile de joacă şi de sport organizate de Szabo Karoly în cursul dimineţii pentru a ajuta copiii să se cunoască mai bine, participanţii s-au putut bucura de un show pantomim, oferit de Ilisie Remus, persoană surdo-mută. Spectacolul „Vreau să Zbor” a fost un mare succes. După acesta, artistul a oferit copiilor posibilitatea să descopere bucuriile pantomimei, printr-un exerciţiu interactiv.

La sfârşitul dimineţii, Teatrul de Păpuşi Arcadia a prezentat un spectacol cu muzică, păpuşi şi poveşti. A fost o mare plăcere!

La începutul amiezii, David Bertin, un alt voluntar la ATSP, ne-a amuzat cu un show de jonglărie cu mingi, pălărie şi băţ, După acesta a încurajat copiii să încerce jonglăria.

Ziua s-a sfârşit într-o atmosferă mai calmă, cu proiectarea unor animaţii scurte.

În timpul liber copiii au putut alege dintr-o gamă largă de activităţi, care s-au derulat la intrarea în cinema. Câteva dintre activităţile propuse au fost: pliere de baloane, origami, înşirare de mărgele, desen, pictat, pictat pe faţă.

Cinema Libertatea, care se va deschide în curând, pentru o zi s-a transformat într-un loc de joacă pentru copii şi tineri!

Asociaţia ATSP mulţumeşte celor care au contrubuit la succesul zilei copiilor, şi li mulţumeşte copiilor pentru bucurie şi energie…