Archive for July, 2010

Youth – Environment – Climate

Tipul Programului: Schimb de tineri 1.1

Data: 05. 07.2010 – 11. 07.2010

Locaţie: Szczecin (Polonia)

Ţări Participante: Polonia,Turcia, Grecia, România, Ungaria (4+1 participanţi/ţară)

În timpul programului participanţii au discutat despre schimbarea globală a mediului şi rolul umanităţii în aceasta. Ei au putut învăţa despre legile prezente, şi innovaţiile abordate despre protecţia mediului în fiecare ţară. Ei au vizitat un Parc Naţional la Marea Baltică şi o staţie meteorologică.